-Wyjaśnij co znaczy secesja, walka klas, imperializm, sufrażystki, marksizm, emancypatki, abolicjonizm, komunizm?

-kim byli i z czego zasłynęli: ludwik pasteurn, pablo picasso.fryderyk engels, karol darwin, leon 13, abraham lincoln?

-napisz o zjednoczeniu Niemiec
zjednoczeniu Włoch

1

Odpowiedzi

2009-11-09T17:38:03+01:00
Secesja - odłączenie się, zerwanie z czymś, wyodrębnienie się nowego państwa bez upadku dotychczasowego

walka klas - czasopismo konspiracyjne wydawane sporadycznie w Radomiu 1906-1908, organ Polskiej Partii Socjalistycznej-Frakcji Rewolucyjnej. Redaktorem był L. Wasilewski.
lub
jedno z pojęć marksizmu

imperializm - polityka państw o statusie lub aspiracjach mocarstwowych, zmierzająca do rozszerzenia ich wpływów politycznych, militarnych, gospodarczych i kulturalnych na obszary do nich nie należące. Jest to również okres historyczny zapoczątkowany w ostatniej ćwierci XIX wieku, odznaczający się światową dominacją kilku wielkich mocarstw. W myśli marksistowskiej, to najwyższe stadium rozwoju kapitalistycznej formacji społeczno-ekonomicznej.

Marksizm – w wąskim tego słowa znaczeniu światopogląd wywodzący się z pism Karola Marksa, czasami błędnie utożsamiany z materializmem dialektycznym.

sufrażystki - określenie zwolenniczki lub działaczki ruchu sufrażystek w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza przed I wojną światową. W szczególności nazywano tak członkinie założonej w roku 1903 w Stanach Zjednoczonych organizacji WSPU. Celem ruchu sufrażystek było przyznanie pełnych lub częściowych praw wyborczych kobietom.

emancypantka - zwolenniczka równouprawnienia kobiet

abolicjonizm - 1. ruch społeczno - polityczny w USA dla zniesienia niewolnictwa
2. ruch społeczny domagający się zniesienia jakiegoś prawa

komunizm - radykalny, lewicowy system ideologiczny, będący odmianą socjalizmu, negujący własność prywatną, zwłaszcza środków produkcji, oparty na idei walki klas, mającej doprowadzić do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej poprzez stworzenie społeczeństwa pozbawionego wewnętrznych podziałów ekonomicznych (bezklasowego) i etnicznych (bezpaństwowego), w którym wszystkie środki produkcji znajdą się w posiadaniu wspólnot.

Ludwik Pasteur - francuski chemik i prekursor mikrobiologii. Pasteur stał się sławny dzięki odkryciu dwóch enancjomorficznych form krystalicznych kwasu winowego i pierwszy zaproponował hipotezę istnienia enancjomerów – izomerów, które różnią się między sobą tak, jak odbicia zwierciadlane tego samego przedmiotu. Odkrycie to zainicjowało nowy dział chemii – stereochemię (zobacz też Victor Meyer)

Pablo Picasso - malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik, uznawany za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. On i Georges Braque są twórcami nurtu malarstwa zwanego kubizmem.

Fryderyk Engels - niemiecki filozof i socjolog. Był jednym z głównych ideologów komunizmu, jednym z organizatorów i przywódców I i II Międzynarodówki. Stworzył pojęcie materializmu dialektycznego.

Karol Darwin - jeden z najważniejszych XIX-wiecznych biologów i jeden z pierwszych badaczy ewolucji.
Autor teorii ewolucji, będącej obecnie paradygmatem biologii.

Leon 13 - a właściwie Gioacchino Vincenzo Raphaelo Aloisio Pecci (ur. 2 marca 1810 w Carpineto - zm. 20 lipca 1903 w Watykanie) - papież, z pochodzenia Włoch.
Urodził się w zubożałej rodzinie szlacheckiej Luigiego i Anny Prosperi-Buzi. Autor encykliki Rerum novarum. Ustanowił również odznaczenie "Pro Ecclesia et Pontifice".

abraham lincoln - 16. prezydent Stanów Zjednoczonych i zarazem pierwszy, którego zamordowano.

Zjednoczenie Niemiec
Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.

Zjednoczenie Włoch
Zjednoczenie Włoch (wł. il Risorgimento) – zapoczątkowany w 1859 roku i stanowiący kilkunastoletni okres w historii Italii proces jednoczenia państw Półwyspu Apenińskiego pod władzą Królestwa Sardynii