Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-01T22:27:30+02:00
Energia E
I. A + B C

Np. fotosynteza CO2 + H2O C6H12O6 + O2


II. C A + B + E

Np. oddychanie komórkowe C6H12O6 H2O + CO2 + E


A i B – związki niskoenergetyczne
C – związek wysokoenergetyczny

AB + C → A + BC;
8 3 8