Funkcja określona jest następująco: Każdej liczbie rzeczywistej dodatniej przyporządkowujemy odwrotność tej liczby.
a) Podaj wzór tej funkcji.
b) Oblicz wartości tej funkcji dla kilku wybranych argumentow.
c) Dla jakich argumentów wartości funkcji wynoszą: ⅓, ¾, 2, 1, 1⅓, 0,1, 0,0001?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T18:40:24+01:00
A) y= 1/x
b)np. jeśli x=2 to y=1/2
jeśli x=4 to y=1/4
jeśli x=6 to y=1/6
c)y=1/3 dla x=3
y=3/4 dla x=4/3
y=2 dla x=1/2
y=1 dla x=1
y=1⅓ dla x=3/4
y=0.1 dla x=10
y=0.0001 dla x=10000

ps. / - kreska ułamkowa
29 4 29