Odpowiedzi

2009-11-09T17:47:00+01:00
3. panstwo polsko-litewskie było wielo narodowościowe ze względu na tolerancję religijną t.j. swobodę wyznania, a w tymże okresie nie wiele krajów przejawiało tak liberalne stanowisko w kwestii wyznawanej religii.niestety m.in. przez działania kontr reformacji miało się to zmienić.
1.postanowienia uni lubelskiej:
-korona i litwa stały się jednym nierozłącznym państwem obojga narodów
-panował jeden monarcha wybierany elekcyjnie przez oba narody
-wspólne były sejmy które zwoływał król był on też zwierzchnikiem sił zbrojnych
-litwa miała odzyskać ziemi zagrabione przez rosje
-odrębne miaały być urzędy, wojsko, skarb oraz sądownictwo
2. w krewie jagiełło zobowiązał się odzyskać ziemię polskie , miał zostać monarchą polskim poprzez ślub z jadwigą królową polski oraz zobowiązał się na chrystianizację litwy natomiast panstwa nie byly jednością były połaczone unią personalną natomiast unia lubelska uznawała że polska i litwa tworzą jedno panstwo a tron byłelekcyjny nie dziedziczny
10 4 10