Odpowiedzi

2015-11-07T21:15:55+01:00
1445 ->>> Wynalezienie ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga
1466 ->>> Drugi pokój w Toruniu, zakończenie wojny trzynastoletniej
1493 ->>> Początki polskiego parlamentaryzmu, pierwsze obrady dwuizbowego sejmu
1505 ->>> Uchwalenie konstytucji "Nihil Novi"
1517 ->>> Wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze, początek reformacji
1525 ->>> Hołd pruski na rynku w Krakowie
1545-1563 ->>> Obrady soboru trydenckiego
1561 ->>> Sekularyzacja zakonu inflanckiego, jego ziemie przeszły pod  opiekę polskiego króla
1569 ->>> Unia realna pomiędzy Rzeczpospolitą, a Litwą
1596 ->>> Unia w Brześciu pomiędzy prawosławnymi i katolikami
1573 ->>> Pierwsza wolna elekcja, ustanowienie pacta conventa i artykułów henrykowskich
1582 ->>> Zawarcie rozejmu w Jamie Zapolskim
4 4 4