Odpowiedzi

2009-05-01T18:54:43+02:00
F(x)=1/(x-1) +3
Funkcja homograficzna, powstaje z wykresu hiprboli f₁(x)=1/x po przesunięciu o wektor [1; 3]
Dziedzina funkcji x∈R-{1}
Asymptoty szukanej funkcji x=1 oraz y=3
Funkcja jest rosnąca dla x∈ R-{1}
Zbiorem wartości funkcji jest f(x)∈R-{3}
Funkcja jest róznowartosciowa dla x∈R-{1}
Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba x=2/3
Podana wyżej funkcja powstaje także z funkcji f(x)=(3x-2)/(x-1)