Odpowiedzi

2012-07-13T11:41:42+02:00

a) załącznik

produkt: 1,2-dibromopropan

 

b) załącznik

produkt: 1,2-dichloropropan

 

c) załącznik

produkt: but-1-en

 

d) załącznik

produkt: pent-1-en

 

e)\ 2C_7H_1_4+21O_2-->14CO_2+14H_2O

produkty: dwutlenek węgla i woda

 

f)\ C_3H_6+3O_2-->3CO+3H_2O

produkty: tlenek węgla (II) i woda

 

g)\ C_8H_1_8+4O_2-->8C+8H_2O

produkty: węgiel i woda

 

h)\ CH_2=CH_2+HBr-->CH_3-CH_2Br

produkt: bromoetan

 

i)\ CaC_2+2H_2O-->Ca(OH)_2+C_2H_2

produkty: wodorotlenek wapnia i etyn (acetylen)

 

j) załącznik

produkt: polipropylen