Odpowiedzi

2009-11-09T21:42:20+01:00
Oblicz stężenie procentowe roztworu glukozy w którym na 1 mol glukozy przypada 10 moli wody.

Źle! Stężenie procentowe to jest ilosc GRAMOW substancji na 100g roztworu a nie moli, wiec

licznosc glukozy = 1 mol
masa molowa glukozy = 180 g/mol
masa substancji = 1 mol * 180g/mol = 180 g

licznosc wody = 10 mol
masa molowa wody = 18 g/mol
masa rzeczywista wody = 180 g = masa rozpuszczalnika

masa roztworu = masa sub + masa rozp = 180 g + 180 g = 360 g

Cp = ms * 100% / mr
Cp = 180 * 100% / 360 g = 50 %

odp. Stez procentowe wynosi 50%
1 5 1