Odpowiedzi

2009-03-23T15:40:05+01:00
Oświecenie to epoka racjonalizmu czyli ci którzy umieją posługiwać się rozumem i dzięki niemu mogą poznać cały świat, zbadać go.

OSIAGNIECIA:
-rozpoczęto badania ciśnienia atmosfery (Błażej Pascal)
-odkryto układ współrzędnych(Kartezjusz)
-odkryto, że planety krążą po orbitach eliptycznych a nie okrągłych
-odkryto powszechne prawo ciążenia (Izaak Newton)
-odkryto nazwano i posegregowano setki gatunków zwierząt i roślin
rozpoczęto badania nad organizmem ludzkim (opisano mechanizm oddychania i spalania)
-dokonano pomiarów szerokości i długości geograficznej wielu państw
-na szeroką skalę zaczęto konstruować urządzenia naukowe: teleskopy, mikroskopy, soczewki.
-powstały 2 słynne towarzystwa naukowe: Akademia Francuska i Royal Society w Anglii, które prowadziły badania naukowe, organizowały wyprawy geograficzne, stworzyly pierwsze czasopisma naukowe.
32 4 32
  • Użytkownik Zadane
2009-03-23T15:44:28+01:00
Oświecienie było przełomowym okresem w historii. Objęło wiele dziedzin życia: naukę, oświatę, kulturę, politykę i obyczaje. Głownym hasłem było powszechne oświecenie umysłów. Nastąpiła rewolucja przemysłowa, był to gwałtowny rewolucyjny wzrost wytwórczości. W XVIII w. w Anglii narodził się nowy typ przemysłu-fabryczny. Zaczęto wszystko mechanizowac, używano maszyn napędzanych parą wodną. Nastąpiło obniżenie kosztów produkcji, dzięki zastąpieniu pracy ludzkiej praca maszyn. Wielką wagę przywiązywano do nauki. Duże zasługi w reformowaniu szkolnictwa mieli pijarzy. W sztuce pojawił sie kierunek zwany klasycyzmem. W dobie oświecenia dokonano wiele przełomowych odkryc i wynaleziono wiele wspaniałych urządzeń . James Watt skonstruował maszynę parową, którą zaczęto stosowac w angielskim przemyśle do poruszania pomp w kopalniach i hutach i do napedzania urządzeń w przędzalniach i młynach. Benjamin Franklin wynalazł piorunochron a Edward Jenner-szczepionkę przeciwko ospie. Bracia Montgolfier zbudowali pierwszy na świcie balon. Bardzo ważnym osiągnięciem oświecenia jest także zredagowanie tzw. Encyklopedii, która uchodziła za najwieksze dzieło epoki. Podchodziła do wielu tematów krytycznie, była niezależna. Podważała tradycyjny pogląd na świat i religię, krytykowała nietolerancję wyznaniowa i absolutyzm. Wielu osiągnięc dokonano również w dziedzinie filozofii. Wielcy filozofietej epoki krytykowali władzę absolutną, uprzywilejowanie szlachty i duchowieństwa, podział na stany, głosili, że każdy człowiek powinien miec prawo do wolności. John Locke głosił koniecznośc poszanowania własności prywatnej i wolnośc działalności gospodarczej. Wolter krytykował absolutyzm i podział na stany. Monteskiusz dokonał trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. J.J.Rousseau głosił, że państwo jest wynikiem umowy społecznej i że w związku z tym lud może monarchom odebrac władzę i powierzyc ją komuś innemu.
19 4 19