Kierowca wyruszył z Gdańska o godzinie 6:15 i dotarł do Warszawy o 10:30. Przejechał w tym czasie 360 km. Wracając z Warszawy jechał o pół godziny dłużej. W którą stronę jechał z większą średnią prędkością i o ile większą?

Z góry thx..: )

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T17:56:32+01:00
Z Gdańska
t = 10:30 - 6:15 = 4:15 = 4, 25 h
s = 360 km
v = s / t
v = 360 km / 4, 25 h = 84, 7 km / h

do Gdańska
t = 4, 25 h + 0, 5 h = 4, 75 h
s = 360 km
v = 360 km / 4, 75 h = 75, 79 km / h

84, 7 km / h - 75, 79 h = 8, 91

Chyba dobrze xD
2009-11-09T18:09:15+01:00
Jechał :
10 . ³⁰ - 6. ¹⁵ = 4.¹⁵ h
Przejechał 360 km .
360 km : 4.15 h ≈ 85 km /h

wracał 4. 15+ 0. 30= 4.45 h czyli 4 ¾ h
czyli jechał : 360 km : 4.45 ≈ 81 km /h
85 km -81 km = 4 km
Z większą prędkością jechał do Warszawy o ≈ 4 km .