W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią 50% tej klasy, w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowią 48% tej klasy, Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

2009-11-09T17:44:13+01:00
2009-11-09T17:53:34+01:00
IIIa
chlopcow - 16
dziwczyn (16:0,5)-16 = 32-16=16
razem - 32
IIIb
chlopcy - 7
dziewczyn (7:0,25)-7 = 21
razem - 28
IIIc
chlopcy - 12
dziewczyny (12:0,48) - 12 = 13
razem - 25
36/85 * 100% =42,3%