Informacja:
Pojemność beczki oblicza się wg wzoru:
V=1/22π(2D²+d²)h, gdzie D to średnica w miejscu najszerszym, d - średnica dna, h- wysokość beczki.

Zadanie:
Wojtek obmierzył beczkę w ogrodzie.Ma ona wysokość 12 dm i średnicę dna równą 7dm. Z powodu trudności ze zmierzeniem średnicy w najszerszym miejscu zmierzył obwód w najszerszym miejscu.Jest on równy 33dm.Oblicz pojemność beczki.Przyjmij π=22/7. Zapisz obliczenia.
Z Góry Wielkie Dzięki Za Odp :)

1

Odpowiedzi

2009-11-09T17:54:06+01:00
V=1/22π(2D²+d²)h

Obwód = 33dm
2πr = 33dm
πr = 33/2 dm
r = (33/2) : π = 33/2 * 7/22 = 21/4 dm = 5,25 dm

teraz podstawiamy do wzoru tą wartość

V = 1/7 ( 5,25² + 7²) 12 dm = 131,25 dm ³

zrobiłem to na kalkulatorze, krok po kroku, pododawalem pomnożyłem i jest taki wynik;D
11 2 11