Odpowiedzi

2009-11-09T17:52:27+01:00
Korzystając z zaangażowania Rosji w wojnie z Turcją i Szwecją część szlachty uchwaliła podczas Sejmu Czteroletniego szereg reform zmierzających do naprawy ustroju Rzeczypospolitej. Uchwalono powołanie 100 tys. armii oraz zawarto 29 marca 1790 sojusz zaczepno-odporny z Prusami. Uchwalając Konstytucję 3 maja 1791 formalnie zrzucono protektorat rosyjski i przywrócono niepodległość Rzeczypospolitej. Wrogo nastawieni do reform magnaci, ze Stanisławem Szczęsnym Potockim i Ksawerym Branickim na czele, udali się do Katarzyny II z ofertą zorganizowania konfederacji skierowanej przeciw królowi i Konstytucji 3 Maja.

9 stycznia 1792 Rosja zawarła z Turcją pokój w Jassach, wcześniej bo już w 1790 uporała się ze Szwecją. Mogła teraz bez obaw uderzyć na Rzeczpospolitą. Katarzyna II potrzebowała tylko pretekstu do interwencji w Rzeczypospolitej. 27 kwietnia 1792 w Petersburgu zawiązano konfederację targowicką.


bitwa pod Mirem (11 czerwca 1792)
bitwa pod Zelwą (4 lipca 1792)
bitwa pod Zieleńcami (18 czerwca 1792)
bitwa pod Dubienką (18 lipca 1792)
bitwa pod Brześciem (23 lipca 1792)
Bitwa pod Krzemieniem (24 lipca 1792)
bitwa pod Markuszowem (26 lipca 1792)
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-09T17:52:49+01:00
*
o bitwa pod Mirem (11 czerwca 1792)
o bitwa pod Zelwą (4 lipca 1792)
o bitwa pod Zieleńcami (18 czerwca 1792)
o bitwa pod Dubienką (18 lipca 1792)
o bitwa pod Brześciem (23 lipca 1792)
o Bitwa pod Krzemieniem (24 lipca 1792)
o bitwa pod Markuszowem (26 lipca 1792)
Przyczyny

Korzystając z zaangażowania Rosji w wojnie z Turcją i Szwecją część szlachty uchwaliła podczas Sejmu Czteroletniego szereg reform zmierzających do naprawy ustroju Rzeczypospolitej. Uchwalono powołanie 100 tys. armii oraz zawarto 29 marca 1790 sojusz zaczepno-odporny z Prusami. Uchwalając Konstytucję 3 maja 1791 formalnie zrzucono protektorat rosyjski i przywrócono niepodległość Rzeczypospolitej. Wrogo nastawieni do reform magnaci, ze Stanisławem Szczęsnym Potockim i Ksawerym Branickim na czele, udali się do Katarzyny II z ofertą zorganizowania konfederacji skierowanej przeciw królowi i Konstytucji 3 Maja.

9 stycznia 1792 Rosja zawarła z Turcją pokój w Jassach, wcześniej bo już w 1790 uporała się ze Szwecją. Mogła teraz bez obaw uderzyć na Rzeczpospolitą. Katarzyna II potrzebowała tylko pretekstu do interwencji w Rzeczypospolitej. 27 kwietnia 1792 w Petersburgu zawiązano konfederację targowicką.
2009-11-09T17:57:20+01:00
Przyczyny :
rząd Polski uznaje powstanie za szkodliwe ,rozpoczyna rozmowy z wielkim księciem Konstantym,
utworzenie tymczasowego rządu sejm Królestwa Polskiego ogłoszono powstanie za narodowe w 1831r, sejm wydał akt detronizacji Mikołaja I, wypowiadając w ten sposób wojne z Rosją.

Bitwy
Bitwa pod Stoczkiem (14 luty) zwycięstwo
Bitwa pod Olszynką Grochowską(25 luty)zwyciestwo,
Bitwa pod Ostrołęką (26 maj)klęska