Odpowiedzi

2009-11-09T17:57:35+01:00

Kwaśne opady

Kwaśnymi opadami nazywamy zanieczyszczenia powietrza o kwaśnym odczynie, które mogą pojawić się pod postacią kwaśnego deszczu, jak również kwaśnego śniegu, czy mgły. Popularną nazwą dla całego szeregu ich efektów jest określenie "kwaśne deszcze".
Źródłem tych zjawisk są atmosferyczne zanieczyszczenia, głównie związkami siarki i tlenu (przede wszystkim dwutlenek siarki SO2, który to jest przyczyną około 60% kwaśnych opadów w Europie), ale także tlenkami azotu NOx, dwutlenkiem węgla CO2, siarkowodorem H2S, czy chlorowodorem HCl.

Kwaśne opady powstają wskutek połączenia atmosferycznych kropli wody z wyżej wymienionymi zanieczyszczeniami gazowymi powietrza. Pochodzenie tych zanieczyszczeń jest dwojakie. Mogą mieć one źródła naturalne takie, jak pożary lasów, wybuchy wulkanów, rozkład materii organicznej, erozja skał (około 50% ilości SO2 i NOx ma takie właśnie pochodzenie), ale także mogą pojawiać się w wyniku działalności ludzkiej, czyli w efekcie spalania paliw, przemysłowych procesów, komunikacji oraz z gospodarstw domowych.2009-11-09T17:57:41+01:00
Kwaśne opady to opady głównie deszczowe o odczynie kwaśnym(pH do 4,5),które powstają wskutek pochłaniania przez kropelki wody gazowych zanieczyszczeń powietrza:dwutlenku siarki,tlenków azotu,siarkowodoru i innych.Powodują zakwaszanie wód i gleb obumieranie lasów.