Wagon o masie 20 ton poruszajacy sie z szybkoscią V=15 m/s został zahamowany w czasie
a) 1 min 40 s
b)10 s
c)1 s
Obliczyć siłę hamowaniadrugie zadanie

Oblicz czas hamowania samochodu o masie m=1200 kg jadącego z szybkością V=72 km/h jeśli siła hamująca wynosi F=2000 N. Jaką drogę przebędzie od rozpoczęcia hamowania do zatrzymania

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T18:52:47+01:00
M=20t=20000kg
t=1min40s=100s
F=ma
a=v/t
a=(15m/s)/100s
a=0,15m/s²
F=20000kg×0,15m/s²
F=3000N
b.c identycznie
2.
72km/h=20m/s
a=F/m
a=2000 N/1200kg
a=5/3m/s²
t=v/a
t=(20m/s)/5/3m/s²
t=12s
s=at²/2
s=(5/3m/s²×144s²)/2
s=120m
2009-11-09T20:48:40+01:00
M=20000kg
t==100s
a=0,15m/s²
F=20000kg×0,15m/s²
F=3000N

2)
72km/h po zmianie 20m/s
a=2000 /1200
a=5/3m/s²
t=(20)/ 5/3m
t=12s
s=(5/3×144)/2
s=120m