Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T18:14:13+01:00
1.
a)Na₂S + HCl → NaCl + H₂S
2Na⁺ + S²⁻ + 2H⁺ +2 Cl⁻→2Na₊ +2Cl⁻ + 2H⁺ + S²⁻
nowa sól: NaCl
nowy kwas: H₂S

b)K₂CO₃ + H₂SO₄ → K₂SO₄ + CO₂ + H₂O
2K⁺ + CO₃²⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ → 2K⁺ + SO₄² + CO₂ + H₂O
nowa sól: K₂SO₄
nowy kwas: H₂CO₃ (natychmiast rozpada się na CO₂ i H₂O)

2.
a) 3M²⁺ + 6OH⁻ + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ → Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O
b)2Na⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ → 2Na⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O
c)Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ → Ba²⁺ + 2Cl⁻ + 2H₂O
d)Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ →BaSO₄ + 2H₂O
2009-11-09T18:31:00+01:00
1. Na₂S+2HCl→2NaCl+H₂S
2Na⁺+2Cl⁻→2NaCl
2H⁺+S²⁻→H₂S
K₂CO₃+H₂SO₄→K₂SO₄+H₂CO₃
2K⁺+SO₄²⁻→K₂SO₄
2H⁺+CO₃²⁻→H₂CO₃
2. 3Mg⁺+2OH⁻+6H⁺+2PO₄³⁻→Mg₃(PO₄)₂+H₂O
2Na⁺+2OH⁻+2H⁺+SO₄²⁻→2Na⁺+SO₄²⁻+2H₂O
Ba²⁺+2OH⁻+2H⁺+2Cl⁻→Ba²⁺+2Cl⁻+2H₂O
Ba²⁺+2OH⁻+2H⁺+SO₄²⁻→BaSO₄+2H₂O