Rozwiąż.
1.Mapa prezentująca w sposób ogólny środowisko geograficzne, np.państwa czy kontynentu. - .................
2.Umowny znak graficzny na mapie lub planie. - ..................
3.Linia na mapie łącząca punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morz. - ..................
4.Objaśnienie umownych znaków użytych na mapie lub planie. - ...............
5.Polega na uproszczeniu treści mapy.-......................
6.Kartograficzna na mapie.-...............
7.Mapa wykonana w dużej skali, np. 1:10 000.-.................
8.Jedna z metod przedstawiania rzeźby terenu na mapach, polegająca na wypełnieniu powierzchni między poziomicami kolorami dobranymi według określonej skali barw.-................
9.Pomaga przy poszukiwaniu obiektów w obecnym mieście.-..................

3

Odpowiedzi

2009-11-09T18:02:54+01:00
1mapa fizyczna (ogólnogeograficzna)
2sygnatura
3izobaty
4legenda
5generalizacja mapy
6siatka
7mapa topograficzna lub przeglądowa
8mapa hipsometryczna
9plan
32 4 32
2009-11-09T18:06:55+01:00
1.Mapa Ogólnogeograficzna
2.Sygnatur kartograficzny
3.Poziomnica
4.Legenda
5.Generalizacja
6.Siatka
7.Sygnaturowa
8.Metoda Hipsometryczna
9.Plan
24 4 24
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T18:06:54+01:00
1. Ogolnogeograficzna
2. Sygnatura
3. Poziomica
4. Legenda
5. Generalizacja
6. Siatka
7. Topograficzna
8. Metoda Hipsometryczna
9. Plan

Jak mozesz to daj naj ;d
94 4 94