Odpowiedzi

2009-05-01T21:48:00+02:00
Wbrew opiniom HDL i LDL nie są to właściwie rodzaje cholesterolu, lecz nośniki nazywane lipoproteinami, odpowiedzialne za jego transport w organizmie ludzkim. Lipoproteiny transportują nie tylko tłuszcze wchłonięte z pożywienia, ale także przenoszą lipidy wytwarzane przez sam organizm z miejsca ich powstania do miejsca przeznaczenia. Wyróżniamy pięć głównych rodzajów lipoprotein, zawierające w różnych proporcjach trójglicerydy, fosfolipidy, cholesterol oraz białko, zwane apoproteiną:

*

Chylomikrony
*

VLDL (Very Low Density Lipoproteins) - lipoproteiny o bardzo małej gęstości
*

IDL (Intermediate Density Lipoproteins) - lipoproteiny o pośredniej gęstości
*

LDL (Low Density Lipoproteins) - lipoproteiny o małej gęstości
*

HDL (High Density Lipoproteins) - lipoproteiny o dużej gęstości

Poza gęstością, która jest tym mniejsza im więcej dana lipoproteina zawiera triglicerydów, różnią się one zdolnością transportową. I tak np. chylomikrony przenoszą tłuszcze dostarczane z pożywieniem z jelita do wewnątrz organizmu, VLDL - lipidy wytwarzane w wątrobie do innych tkanek, LDL cyrkulują po całym organizmie, a HDL przenoszą lipidy z tkanek z powrotem do wątroby. Najważniejszą rolą odgrywają jednak lipoproteiny HDL - "dobry" cholestrol i LDL - "zły cholesterol".
1 1 1