1. Co to jest godność człowieka i czym się powinna cechować?
2.Gdzie możemy znaleźć źródło godności człowieka?
3.Jaki fragment z Pisma Świętego najlepiej wskazuje, że człowiekowi należy się szacunek i dlaczego?

Proszę o szybką odpowiedź ;)
pilne !!

1
Módl się codziennie rano i wieczorem, chodź na pielgrzymki i msze Święte.
^^^sorry nie to zadanie xD^^^

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T21:02:08+01:00
Godność – poczucie własnej wartosci.Godność człowieka - w jej chrześcijańskim, a dziś powszechnym rozumieniu - wiąże się z samą i każdą osobą ludzką. To cecha osobowa, którą zawdzięcza się temu, że jest się człowiekiem, niezależnie od pochodzenia, pozycji społecznej, zasług czy w ogóle czegokolwiek. Wszyscy - poszczególni ludzie, naród, państwo - mają obowiązek respektować tę godność i chronić ją. Nikogo nie można jej pozbawić, nikomu nie wolno jej zbyć - jest nienaruszalna i niezbywalna.Ale godność ludzka to nie tylko cecha osoby, to też zadanie każdego człowieka.uszalna i niezbywalnatości.
23 4 23
Czym jest więc godność? Jest ona związana bezpośrednio z osobą człowieka. Godność oznacza szczególny status ludzkiego bytu. Jest to jakaś wyjątkowa pozycja ontologiczna człowieka. Na czym polega ów wyjątkowy status i szczególna ranga? Otóż rangę godności bytowi człowieka nadaje status osoby. Człowiek jest osobą. Osoba stanowi podmiotowość istnienia, która jest źródłem realności człowieka. Osoba oznacza więc samą osobową zawartość aktu istnienia. Tę zawartość stanowią własności transcendentalne.