Odpowiedzi

2009-11-09T22:35:03+01:00
Postanowienie Traktatu Wersalskiego:
- Polska otrzymała: Wielkopolskę, część Pomorza Gdańskiego, - o przynależności Górnego Śląska, Warmii, Mazur zdecydują plebiscyty, - Polska podpisze ,,traktat mniejszościowy"

Granica wschodnia:
- wojna polsko-rosyjska zakończona traktatem ryskim,
- granica biegła od Dźwiny po Zbrucz,
- zajęcie Wilna przez gen. Żeligowskiego,
- Sejm Orzekający na Litwie przyznaje Polsce w 1922 r. Litwę Środkową z Wilnem.

Śląsk Cieszyński:
- Czesi zajęli w 1919 r. cały Śląsk cieszyński oraz Spisz i Orawę,
- konfederacja w Spa w 1920 r. przyznaje sporne terytorium Czechosłowacji.

Warmia i Mazury:
- 11VII 1920 r. - niekorzystny dla Polski wynik plebiscytu, przyznanie Polakom tylko 5 gmin na Mazurach i 3 gmin na Warmii za Polską głosowało tylko 3% ludności.

Górny Śląsk
- I powstanie (1919 r.) - manifestacja przynależności do Polski,
- II powstanie (1920 r.) - odpowiedź na terror bojówek niemieckich wobec ludności polskiej,
- plebiscyt - 20 III 1921 r. i jego wyniki: 40% ludności opowiedziało się za przynależności em Śląska do Polski, Niemcy otrzymują przeważającą część Górnego Śląska
- III powstanie (1921 r.) - Polska otrzymuje 29% spornego terenu i 46% ludności.

2 5 2