Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T23:01:30+01:00
Reformy Sejmu Wielkiego:
- reforma skarbowa(opodatkowanie szlachty i duchowieństwa)
- reforma wojskowa
- prawa o miastach królewskich:
(nietykalność osobista i majątkowa mieszczan, prawo do posiadania i nabywania dóbr ziemskich, dostęp do godności duchownych, urzędów cywilnych, stopni oficerskich, własne sądownictwo, przedstawicielstwo w sejmie - 24 plenipotentów)
- powołanie przez sejm komisji - ,,Deputacji" do Poprawy Formy rządu (projekt Konstytucji)

Postanowienia Konstytucji:
- Polska monarchią konstytucyjną
- zlikwidowanie odrębności między Polską a Litwą - jednolity skarb, rząd i wojsko
- podział władz: ustawodawcza - dwuizbowy sejm, wykonawcza - król i Straż Praw (rada 5 ministrów) pieczęci, policji spraw zagranicznych, wojny i skarbu), sądownicza - sądy
- likwidacja liberum veto i wolnej elekcji
- kadencja sejmu - 2 lata
- prawo o miastach
- wzięcie pod opiekę chłopów
- religia katolicka panująca ale swoboda wyznań
- pozbawienie szlachty - gołoty prawa wyborczego
- zakaz organizowania rokoszy, konfederacji, utrzymywania wojsk prywatnych
2 5 2