Odpowiedzi

2009-11-09T18:30:33+01:00
Dwie piąte+1 i jedna trzecia + 2 siedemdziesiąt pięć setnych=sto dwadzieścia setnych +1 i sto trzysetnych(300) +2 dwieście dwadzieścia pięć trzysetnych=3 czterysta czterdzieści pięć trzysetnych= 4 sto czterdzieści pięć trzysetnych=4 dwadzieścia dziewięć sześćdziesiątych 4 i 29/60 =269/60
269/60 :3= 90/20=4 i 10/20= 4 i 1/2