Drgania bryły sztywnej.Wachadło fizyczne.
Określ okres drgań wachadła fizycznego wykonującego małe drgania składającego się z jednorodnego pręta o dł. 1=30cm Punkt zawieszenia znajduje się w odległości x=10cm od środka pręta.Narysować wykres zależności okresu T od odległości x Moment bezwładności pręta wyraża się wzorem I=(1/12)mr²

1

Odpowiedzi

2009-05-02T10:52:50+02:00
Pret wykonujacy małe drgania możemy traktować jako wahadło fizyczne. Okres wahań wahadła fizycznego:
T=2π (I/mgd)½ - pierwiastek stopnia drugiego.
gdzie I - moment bezwładności względem osi obrotu d - odległość osi obrotu od środka masy. Moment bezwładności preta względem osi obrotu przechodzącej przez jego koniec jest równy
I=1/3 ml²
Okres drgań wahadła fizycznego zależy od momentu bezwładności. Moent bezwładności zależy od odległości osi obrotu od środka masy
Z tw. Steinera:
I= I₀+md²
I₀=1/12 ml²
gdzie d=l/2-0,1 inaczej x=d
Okres drgań wahadła fizycznego mozemy zapisać T=2π ((I₀+md²)/mgd)½
g=9,81 m/s²
Brak masy pręta