Odpowiedzi

2009-11-09T18:29:24+01:00
Iloczynowa y=a(x-x₁)(x-x₂)

y=(x-2)(x+2)

f(x)=x²-4
p=-b/2a=0
q=-Δ/4a lub f(0)=0-4=-4

kanoniczna f(x)=a(x-p)²-q

f(x)=1(x-0)²-4

<-1, 2>
f(x)=x²-4
f(-1)=1-4=-3
f(0)=0-4=-4 najmniejsza wartość
f(2)=2²-4=0 największa wartość
2009-11-09T18:32:18+01:00
Postać iloczynowa:
f(x) = (x - 2) * (x + 2)

Postać kanoniczna:
p = -b / 2a = 0
f(x) = (x - 0)² - 4 = x² - 4

Wyznacz najmniejsza i największą wartość w przedziale <-1, 2>

Wierzchołek paraboli jest w punkcie (0, -4).
f(0) = -4

Wartości na krańcach przedziału:
f(-1) = -3
f(2) = 0

Zatem w tym przedziale minimum to -4, a największa wartość to 0.