Odpowiedzi

2009-11-09T18:33:53+01:00
149 100 14900
___ : _____ % = _____%= 29,2%~29%
510 1 510
2009-11-09T19:44:35+01:00
510 000 000 km- powierzchnia ziemi
149 000 000 km- to lądy

510 000 000-149 000 000= 361 000 000
361 000 000 km- morza i oceany

510 mln km - 100%
361 mln km - x%

510x= 36100 / :510
x~70% (w przybliżeniu)

;)