A) Zastanów się czy współcześni Polacy dbają o sprawność fizyczną tak samo jak starożytni Grecy. Uzasadnij swój wniosek.
b) Wyjaśnij przyczyny rozpadu imperium macedońskiego po śmierci Aleksandra Wielkiego.
c) Opisz ustrój Aten po reformach Solona i Klejstenesa.

....::.Z góry dziękuje...::... #)

PIERWSZA ODPOWIEDŹ ZOSTANIE WYBRANA JAKO NAJLEPSZA I DOSTANIE WIĘCEJ PUNKTÓW!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-09T18:44:18+01:00
A. Polacy dbaja o sprawnosc fizyczna tak samo jak starozytni Grecy poniewaz upadabniaja sie do nich


b. Sytuacja po śmierci Aleksandra Wielkiego

Gdy Aleksander Wielki zmarł w Babilonie w 323 r. p.n.e. władza nad jego ogromnym imperium została podzielona pomiędzy tzw. Diadochów - dowódców armii Aleksandra Wielkiego:

* Ptolemeusza (Egipt),
* Antygona Jednookiego (Frygia, Pamphylia i Licja),
* Eumenesa z Kardii (Kapadocja i Paflagonia),
* Perdikkasa (został mianowany regentem i otrzymał naczelne dowództwo nad całą armią w Azji),
* Kraterosa (który otrzymał czysto nominalne stanowisko opiekuna niedorozwiniętego Filipa III Arridajosa formalnego władcy całości imperium i najbliższego dorosłego krewnego Aleksandra Wielkiego) oraz
* Antypatra (namiestnik Macedonii i Grecji).
* Lizymacha (Tracja)

Seleukos nie odegrał wówczas żadnej znaczącej roli - był tylko jednym z oficerów Perdikkasa, głównego wodza armii w Azji.c. Ateny po reformach SolonaWedług tradycji Solon opublikował swe prawa na tablicach wystawionych na rynku i po odebraniu od obywateli przysięgi, że żadnego z nich w cigu dziesięciu lat nie złami, udał się w podróż. Obawy Solona, co do losów reformy okazały się słuszne, z jego utworów wynika, że był on narażony na ataki zarówno ze strony chłopów jak i arystokracji. W cigu najbliższych lat po archontacie Solona według tradycji z V i IV w.mam nadzieje ze pomoglam ...
pozdrawiam
4 2 4