Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T18:36:50+01:00
Oblicz ,ile razy większe jest pole koła o promieniu 4od pola koła;
R=4
Pk=πR²=π*4²=π*16=16π
a)o średnicy 4 →r=2
P=πr²
P=π2²=4π

Pk:P=16π:4π=4 czyli 4 razy wieksze


b)o promieniu 1/4
P=πr²
P=π(1/4)²=1/16π

Pk:P=16π:1/16π=256 czyli 256 razy wieksze
c)o promieniu 1
P=πr²
P=π1²=1π

Pk:P=16π:1π=16 czyli 16 razy wieksze
18 3 18
2009-11-09T18:41:29+01:00
A)4
b)256
c)p=3,14*1do kwadratu=3,14
p=3,14*4 do kwadratu=50,24
16 razy większe
6 2 6
2009-11-09T18:43:27+01:00
Pole koła liczymy wg wzoru P=Π*r2

r= 4

P=16Πc

a)
r= 2

P=4Πc

16Π: 4Π = 4

Pole koła o średnicy 4 czyli promieniu 2 jest 4 razy mniejsze od pola koła o promieniu 4

b)
r= 1/4
P=1/16Π
16Π:0,0625Π= 256
Pple koła o promieniu 1/16 (0,0625) jest 256 razy mniejsze od pola koła o promeniu 4

c)
r=1
P=1Πcm2
16Π:1Π= 16

Pole koła o promieniu 1jest 16 razy mniejsze od pola koła o promeniu 4
15 4 15