Odpowiedzi

2009-05-02T12:41:41+02:00
Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym v=s/t
przyspieszenie w ruchu zmiennym prostoliniowym a=vk-v0/t
droga w ruchu prostoliniowym zmiennym s=v0t+at²/2
dynamika Newtona a=F/m
praca W=F*s
moc P=W/t
energia kinetyczna Ek=mv²/2
prędkość w ruchu jednostajnym v=s/t
3 3 3