Odpowiedzi

2009-11-09T18:41:01+01:00
Funkcje pieniądza:
-ŚRODEK WYMIANY
-MIERNIK WARTOŚCI TOWARÓW
-ŚRODEK PŁATNICZY
-ŚRODEK GROMADZENIA OSZCZĘDNOŚCI
-ŚRODEK WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
6 2 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T18:42:13+01:00
-Miernik wartości (określa cenę danego produktu)
-Środek wymiany (pozwala na dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży za gotówkę, szczególnie zakupów detalicznych)
-Środek tezauryzacji (przechowywania bogactwa)
-Miernik odroczonych wartości (za jego pomocą możemy również mierzyć np. wysokość odsetek, jakie otrzymamy za rok od momentu założenia lokaty bankowej.)

;]
4 3 4
2009-11-09T18:45:17+01:00
1. Miernik wartości (dóbr i usług) - służy do wyrażania cen, podanie ceny dobra w jednostkach pieniężnych umożliwia porównanie jego wartości z wartością innych dóbr na rynku.
2.Środek wymiany- wymienia wartość wyrażaną przez pieniądz na wartość towaru ( Właściciel pieniądza może bezpośrednio i w dowolnym czasie zamienić go na inne towary lub na odwrót)
3.Środek płatniczy-oznacza to, że w gospodarce nie można odmówić przyjęcia pieniądza jako środka regulacji zobowiązań.Zapłata w formie pieniężnej umarza istniejące zobowiązanie.
4.Środek tezauryzacji-umożliwia gromadzenie bogactwa. Pieniądz stanowiony oszczędności, który nie krąży w obiegu, nie traci swoich cech. Można w dowolnym czasie ponownie go użyć i nadal będzie pełnił swoją funkcję.

5.Jest także PIENIĄDZEM ŚWIATOWYM - np.euro,dolar :)
4 3 4