Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T18:57:25+01:00
1)Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
2)I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
3)narodził się z Maryi Panny;
4)umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
5)zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał:
6)wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
7)ztamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

8)Wierzę w Ducha Świętego;
9)święty Kościół powszechny,11) Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
11)ciała zmartwychwstanie;
12)żywot wieczny. Amen.
6 4 6