Odpowiedzi

2009-11-09T18:41:04+01:00
Pojezierza Polskie są rozległą kraina geograficzną ograniczoną od północy pasrm Pobrzeży Południowobałtyckich, od południa zaś Nizinami Środkowopolskimi. W stosunku do otaczających krain naturalnych tworzą one wyraźną wyniosłość, która sięga wysokości 329 m n.p.m. (Wierzyca na Pojezierzu Kaszubskim).
W obrębie Pojerierzy Polskich wydzielono trzy duże kriny geograficzne : Pojezierze Pomorskie, Wielkopolskie i Mazurskie. Charakterystyczną cechą tych krain jest położenie w granicach zasięgu najmłodszego zlodowacenia zwanego zlodowaceniem bałtyckim.Tyle straczy ^^ ?
11 3 11
2009-11-09T18:41:57+01:00
Pojezierze-jest to obszar, na którym występują liczne jeziora;najczęściej sa to młode obszary o rzeźbie polodowcowej, gdzie jeziora utworzyły się w obniżeniach powstałych w wyniku wytopienia lądolodu.

Główne pojezierza Polskie:
-Pojezierze Mazurskie(np. Iłowskie, Olsztyńskie, Ełckie, Suwalskie)
-Pojezierze Pomorskie(np. Drawskie, Kaszubskie, Krajejskie, Wałeckie)
-Pojezierze Wielkopolskie(np. Lubuskie, Poznańskie, Rzeszczyńskie, Kujawske, Gnieźnieńskie)
9 4 9