Odpowiedzi

2009-11-09T18:55:02+01:00
Totalitaryzm:

jedna ideologia
jedna partia
kult jednostki otaczający wodza
aparat przymusu politycznego i represji
gospodarka centralnie sterowana
brak wolnych mediów wobec ich podporządkowania władzy
militaryzacja i tzw. państwo policyjne

Demokracja:

możliwością wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory
możliwością kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli
rządami prawa i jawnością stanowienia prawa
przestrzeganiem elementarnych praw człowieka takich jak:
wolność głoszenia swoich poglądów - nawet jeśli nie są one w danym momencie popularne
wolność zrzeszania się i tworzenia politycznych grup nacisku
wolność od dyskryminacji (rasowej, religijnej, seksualnej itp.)
5 4 5
2009-11-09T18:56:25+01:00
Państwo totalitarne, system władzy, w którym państwo całkowicie kontroluje wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania sobie jednostki, ścisłej kontroli nad każdym aspektem jej życia. Państwo to preferuje określony przez siebie model posłusznego mu obywatela i wszelkimi dostępnymi sposobami stara się wpoić całemu społeczeństwu. Model obywatela jest jeden - zgodny z ideologią przewodnią państwa, wszelki pluralizm poglądów i postaw jest bezwzględnie niszczony.

Państwo demokratyczne - państwo konstytucyjne, państwo prawa, które realizuje zasady: suwerenności narodu, pluralizmu, oraz trójpodziału władz.:D
2 4 2
2009-11-09T20:22:05+01:00
Po pierwsze w demokracji istnieję wolność słowa i wypowiedzi. A w państwie totalitarnym władza panuję nad wszystkim dziedzinami życia,również wolnością wypowiedzi. W demokracji panuję wolność dostępu do stref polityki dla wszystkich bez ograniczeń ze względów klasowych, rasowych, majątkowych, religijnych. A w totalitaryzmie tylko wybrane jednostki mają dostęp do stref polityki. System rządzący dąży do przejęcia całkowitej władzy nad społeczeństwem ,za pomocą tajnych akcji służb monopolu informacyjnego. W demokracji natomiast system władzy stanowi głos większości obywateli,przy respektowaniu praw mniejszości . Jest wolność od dyskryminacji (rasowej,kulturalnej,religijnej,seksualnej )
3 2 3