ĆWICZENIE 1.
Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji syntezy wodoru z innymi pierwiastkami chemicznymi.
a) .............+...........= chlorowodór
b)azot + wodór = ....................
c) .............+ ............= wodorek litu
d) magnez + wodór = .................
e) wodór + siarka = ..........

3

Odpowiedzi

2009-11-09T18:43:18+01:00
A) chlor+wodór= chlorowodór
b)azot + wodór =wodorek azotu
c)lit+wodór= wodorek litu
d) magnez + wodór = wodorek magnezu
e) wodór + siarka = wodorek siarki
2009-11-09T18:45:06+01:00
A) Chlor + wodór = chlorowodór
b) azot + wodór = Wodorek azotu
c) lit + wodór = wodorek litu
d) magnez + wodór = wodorek magnezu
e) wodór + siarka = siarkowodór
2009-11-09T18:54:18+01:00
A)chlor i wodór
b)amoniak
c)lit i wodór
d)wodorotlenek magnezu
e)siarkowodór