Zad.
a) Zapisz i uzgodnij równanie reakcji sodu z wodą,
b) Oblicz masę cząsteczkową wodorotlenku sodu
c) Na podstawie równania reakcji sodu z wodą oblicz , ile gramów wodorotlenku sodu powstaje w reakcji 9,2 g sodu z odpowiednią ilością wody.

Pomocy, zad na jutro!

1

Odpowiedzi

2009-11-09T18:53:31+01:00
A) 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

b) mNa-23u mO-16u mH-1u
23+16+1=40u

c) mNa - 9,2g

2*23u=46u - mNa
4*1u=4u - mH
2*16u=32u - mO

46+4+32=82u - mNaOH+mH2; mNaOH - 82u-2u=80u
9,2g - 46u
x1 - 80u
x1=80*9,2/46=16

mNaOH=16g