Jakie korzyści czerpała szlachta polska z nadanych jej przez króla przywilejów? uzupełnij tabelkę. : Korzyści dla szlachty ; Poliytczne Gospodarcze Społeczne;
Przywileje -Koszycki
-Jedlńsko-krakowski
-cerekwicko-nieszawski
-piotrkowski
Z góry dziękuje za pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-02T14:56:05+02:00
1. Koszycki:
Gospodarcze: szlachta zwolniona z płacenie podatków
Społeczne: szlachta zyskała przewagę w państwie,
Polityczne: najważniejszym podmiotem w państwie- wspólnota jednocząca szlachtę

2. Jedlińsko-krakowski:
Gospodarcze: ?
Społeczne: zapewniono nietykalność osobistą, tylko szlachcic mógł zostać duchownym
Polityczne: tylko szlachta mogła sprawować urzędy na ziemii, na której zamieszkiwała,

3. cerekwicko-nieszawski
Gospodarcze: powoływanie pod broń wymagało zgody sejmików
Społeczne: zaostrzenie kar dla chłopów
Polityczne: bez zgody szlachty nie mogły być ustalane nowe podatki oraz prawa

4. piotrkowski
Gospodarcze: szlachta zwolniona od ceł przywiezionych towarów, zakaz posiadania przez mieszczaństwo ziemi
Społeczne: większość urzędów zastrzeżona dla szlachty, przywiązanie chłopa do ziemi
Polityczne: ?


Mam nadzieję, że trochę pomogłam, niektórych rzeczy nie potrafiłam znaleźć :)
3 3 3