1.Napisz okoliczności powstania i rozwoju teatru w starożytnej Grecji .
2.Opisz wygląd teatru greckiego, używając nazw jego najważniejszych elementów.
3.Wymień podobieństwa i różnice w budowie starożytnego teatru greckiego i współczesnego teatru tradycyjnego.
4.Czym wyróżnia się teatr spośród innych mediów.

1

Odpowiedzi

2009-11-09T19:34:46+01:00
1.Starożytny teatr powstał ku czci boga Dionizosa. Powstały Małe i Duże Dioznizje ,co onacza komedie i tragedie. Antyczny Teatr składał sie ze skene, orchestry, proscenium i widowni. Początkowo teatry budowano na wzgórzach z drewna ,ale z czasem zaczęto wykorzystywać kamień. Pierwszego aktora wporowadził Tespis,Drugiego Aischylos, a Trzeciego Sofokles. Występowali wyłącznie mężczyźni. Grali oni na proscenium w maskach i perukach, a czasem w katurnach. Występował ,także chór, który śpiewał na początku, w trackie i na końcu przedstawienia. Komentował on także przebieg akcji i opowiadał o wydarzeniach ,których nie było przedstawionych na orchestrze.

2.
1.Teatr miał kształt amfiteatru usytuowanego u stóp Akropolu w Atenach.
2.Plac dla chóru- orchestra.
3.Budynek przylegający- skene.
4.Miejsce przed skene- proskenion.
5.Część obiektu dla widzów- theatron.


3. Teatr dawny - pod gołym niebem, brak nagłośnienia,brak oświetlenia, 4 dni w ciągu roku były przedstawienia

Teatr dziśejszy- pod dachem, ngłośnienie oświetleni, przedstawienia rogrywają sie non stop


4. Teatr różni się od innych mediów tym, że możemy zobaczyć aktorów na żywo oraz w określonych godzinach są warsztaty, można rówież (jeżeli jest możliwość) dostać autograf od aktora. To nie to co radio, można posłuchać orkiestry.Nie ma oczywiście dwóch tych samych spektakli tzn. każdy spektakl jest niepowtarzalny. Oczywiście nie ma kamer tak jak to jest w telewizji. W teatrze każdą sztukę przeżywamy inaczej np. telewizja nie wzbudza w nas tyle i takich emocji jak w teatrze.
26 4 26