Duża okrągła platforma o masie 200kg i promieniu 1,5m wiruje wokół pionowej osi z częstotliwością 12 obrotów na minutę. Na brzegu platformy stoi człowiek o masie 60kg. Z jaką częstotliwością będzie wirowała platforma, jeżeli człowiek przejdzie na jej środek?

1

Odpowiedzi

2009-05-02T18:14:38+02:00
Mplatformy=200kg
mczłowieka=60kg
m1=260kg
m2=200kg
r=1,5m
f=12/min=0,2s
f=1/T
Fdoś=mv²/2
F1=260*(2*12*π)²1,5
F2=200*(2*f2*π)²1,5
F1/F2=260*144/200*f2²
37440/200=f2²
f2²=187,2
f2=√187,2
5 1 5