Produktami reakcji magnezy z kwasem chlorowodorowym są wodór i chlorek magnezu. oblicz ile gramów wodoru powstanie w tej reakcji chem. jesli masa produktów wynosi 190g. stosunek masy chlorku do masy magnezu wynosi 95 : 2

z moich obliczeń wynika że tego wodoru jest 4g lecz w odpowiedziach napisane mam 3.92g nie wiem jak to jest możliwe

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T19:22:23+01:00
Mg+2HCl->MgCl₂+H₂
190 g

MgCl₂=24,30+71=95,3g
H₂=2g
95+2=97 g (produkty)
Czyli:
190g(prod.) ------ 97g
x g------ 2 gH
x=3,92